Thiên Long - Phục Sinh
 
 
     
     
 
Yahoo ho tro:
Bảng Xếp Hạng 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
AT
43
Tiêu Dao
2
#-08#cFFFFFFHong T Gi
26
Nga My
3
CuUt
25
Cái Bang
4
heniken
24
Tiêu Dao
5
tCp
22
Võ Đang
6
cu m
21
Cái Bang
7
HoaMcLn
19
Tiêu Dao
8
KyoShiro
18
Võ Đang
9
#-08#gB0E2FF#bThng Tr Server
18
Tiêu Dao
10
KNim
17
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 
 
Thiên Long - Phục Sinh