* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
02-02-2019

🔥 Giải thưởng đua top Open: Tính số lần cs từ 14h CN 13/10 - 10h T4 23/10
- Top 1: 2M DMP + pet 83k 12 skilll
- Top 2: 1M DMP + pet 83k 12 skilll
- Top 3: 1M DMP + pet 63k 12 skilll
- Top 4 -10 : 500k DMPTin tức khác

* TL Phục Sinh (Cs 2.9) - Open PS 28 vào 14h CN 13/10 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
02-02-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
02-02-2019